Asbjørn Geir Grøttveit

Født 9. juli 1950
Død 8. januar 2019, Lindås

Asbjørn Geir Grøttveit Lenker

Her finnes i øyeblikket ikke noe publisert materiale.

Hvis du har noe du ønsker å dele med andre på denne minnesiden, eller om du av andre anledninger ønsker å komme i kontakt med den som er ansvarlig for denne minnesiden, kontakter du:


Torbjørg Grøttveit Gjerstad