Informasjon

Borgny Telstø Kvamme

  • 10.05.1935 - 24.02.2024

Heilt til det siste, din omsorg var stor. Du tenkte på fuglane, blomster som gror. Du tenkte på alle og ville dei vel. No skal du kvile, for no er det kveld.

Bilder, Video og lydfiler

Hvis du har noe du ønsker å dele med andre på denne minnesiden, eller om du av andre anledninger ønsker å komme i kontakt med den som er ansvarlig for denne minnesiden, kontakter du: