Informasjon

Kjell Nordahl Inde

  • 18.04.1936 - 24.03.2024

Takk for alt du var for oss.

Bilde til minneord


Bilder, Video og lydfiler

Hvis du har noe du ønsker å dele med andre på denne minnesiden, eller om du av andre anledninger ønsker å komme i kontakt med den som er ansvarlig for denne minnesiden, kontakter du: