Informasjon

Aase Bjørg Andersen

  • 03.01.1927 - 29.04.2024

Denne gangen handler sangen atter om meg selv. Jeg har noe tungt i blodet som vil si farvel. Selv om dette gamle trette hjertet ennå slår, er dets triste, aller siste budskap: Alt forgår. La så være! Livets lære har en større trøst: For ennå kommer andres sommer, etter egen høst. Ennå strømmer andre drømmer levende i deg, som i morgen møter våren. Hils dem da fra meg! -Inger Hagerup-

Denne gangen handler sangen atter om meg selv. Jeg har noe tungt i blodet som vil si farvel. Selv om dette gamle trette hjertet ennå slår, er dets triste, aller siste budskap: Alt forgår. La så være! Livets lære har en større trøst: For ennå kommer andres sommer, etter egen høst. Ennå strømmer andre drømmer levende i deg, som i morgen møter våren. Hils dem da fra meg! -Inger Hagerup-
Bestill blomster Blomster