Informasjon

Arnhild Helland

  • 02.01.1935 - 09.06.2024

I dødsannonsa til Arnhild er det komen feil kontonummer vedrørande minnegåve. Om du fortsatt ynskjer å gje ei gåve til Modalstunet, kan du bruke kontonr: 3625.07.72194. Merk gåva: Minnegåve Arnhild Helland

I dødsannonsa til Arnhild er det komen feil kontonummer vedrørande minnegåve. Om du fortsatt ynskjer å gje ei gåve til Modalstunet, kan du bruke kontonr: 3625.07.72194. Merk gåva: Minnegåve Arnhild Helland
Bestill blomster Blomster