Informasjon

Karin Legernes

  • 31.03.1931 - 07.07.2024

I DET DJUPASTE

Som juvelar på innsida ber vi dei vi har mista Vi ber dei under huda Usynlege for andre er dei med i alt vi lever Vi som har fått elska veit kor det glitrar ein stad der inne i det djupaste i oss Stille stille ber vi vår rikdom og sorg (Bente Bratlund)

I DET DJUPASTE

Som juvelar på innsida ber vi dei vi har mista Vi ber dei under huda Usynlege for andre er dei med i alt vi lever Vi som har fått elska veit kor det glitrar ein stad der inne i det djupaste i oss Stille stille ber vi vår rikdom og sorg (Bente Bratlund)
Bestill blomster Blomster